قابلیت های داینامیکس 365 ورژن 9

داینامیکس 365 9 فروردین 1400

مترجم/نویسنده : علیرضا توکلی

منابع : Microsoft.com ، LLPCRM.com