Dynamics 365

نرم افزار Micorosoft Dynamics 365 که یکی از کامل ترین محصولات شرکت مایکروسافت است، همه قابلیت های CRM (مدیریت ارتباط با مشتری) و ERP (مدیریت منابع سازمانی) را دارا می باشد. به عبارتی می توان گفت نیاز ها، داده ها، منطق کسب و کار و فرآیند ها را مدیریت می کند.